Jaarvergadering

Dhr. B. Kleine en voorzitter Molderman

Op de goed bezochte jaarvergadering waar zoals gebruikelijk

de vaste agenda punten worden behandeld en goed gekeurd werden.

Binnen het bestuur waren geen wijzigingen.

De volgende jubilarissen werden gehuldigd : Dhr. A.P.H. Lanzing 60 jaar lid Twentsche en KLN

Dhr. B.Kleine 60 Jaar lid Twentsche,de voorzitter reikte de oorkondes 60 jaar uit

Dhr. H. Lipper 40 lid Twentsche en KLN, Dhr. J.H.Nijhuis 40 Jaar lid Twentsche zij het wandbord 40 Jaar Twentsche

Ook de bloemen  ontbraken niet op deze huldiging.

Met een hapje en drankje werd het Nieuwe jaar ingeluid.

Hopende op een beter jaar zonder vogel griep of andere belemmeringen.

Dhr. A.P.H.Lanzing

Dhr..H.Lipper

 

Dhr. J.H.Nijhuis

Alle jubilarissen