Dhr. B. Kleine en voorzitter Molderman

Op de goed bezochte jaarvergadering waar zoals gebruikelijk

de vaste agenda punten worden behandeld en goed gekeurd werden.

Binnen het bestuur waren geen wijzigingen.

De volgende jubilarissen werden gehuldigd : Dhr. A.P.H. Lanzing 60 jaar lid Twentsche en KLN

Dhr. B.Kleine 60 Jaar lid Twentsche,de voorzitter reikte de oorkondes 60 jaar uit

Dhr. H. Lipper 40 lid Twentsche en KLN, Dhr. J.H.Nijhuis 40 Jaar lid Twentsche zij het wandbord 40 Jaar Twentsche

Ook de bloemen  ontbraken niet op deze huldiging.

Met een hapje en drankje werd het Nieuwe jaar ingeluid.

Hopende op een beter jaar zonder vogel griep of andere belemmeringen.

Dhr. A.P.H.Lanzing

Dhr..H.Lipper

 

Dhr. J.H.Nijhuis

Alle jubilarissen

Door het vogelgriep virus en de daarbij behorende beperkingen, hebben de

Twentsche  en Nut en Sport Haaksbergen besloten de keuring gezamenlijk te houden

op zaterdag 24 sept.`22 bij de Fam. Toevank te Haaksbergen.

Met alleen de diergroepen Sierduiven en Konijnen is er maar een beperkte deelname.

Het aantal konijnen  24  en sierduiven 19 , de keurmeesters Dhr. J. Derksen konijnen

Keurmeester Jan Derksen wijst de winnaar aan Hollander van A.J./H.Westendorp

en H. Kruize  sierduiven hebben hun best gedaan om de juiste dieren naar voren te brengen.

Keurmeester Harrie Kruize en schrijver Bert Molderman
bij de sierduiven

De winnaars Sierduiven: 1e Mookee van Dhr. H. Schnieder, 2e Modena van Dhr. Th. Akkerman 96 punten

Winnaars bij de konijnen: 1e Hollander van A.J.H. Westendorp F95, 2e Tan van J.H. Nijhuis F95

.     

Ook werd er een eier keuring verzorgd door Dhr. Gerrit Leusink.

Keurmeester Derksen en schrijver M. de Jong tijdens het beoordelen van de konijnen

De dag werd afgesloten met een gezamenlijke BBQ waarbij alle leden waren uitgenodigd.

 

Het kan weer een jaarvergadering van de Twentsche

aan het begin van 2022, met een jubilaris in ons midden.

Jubilaris Dhr. Ronald Vos ontvangt de oorkonde

met bij behorende bloemen voor 60 jaar lid van de Twentsche

uit handen van voorzitter Molderman.

Winnaars Jong dierenkeuring Twentsche Pluimveeclub op 28 september 2021

     

Hoenders

Keurmeester B. Kremer :  G. Timmers met een Barnevelder Hen wit F 96

      

Dwerghoenders

Keurmeester J.L.H. Kip : W. Weinreder met een   Antwerpse baardkriel Hen zwart     F 96

Keurmeester B.G. Schurink : G.Timmers met een Barnevelder kriel Haan  wit  F 96

Duiven

Keurmeester W. Nieuwenhuis: B.Lanzing met een Brunnerkropper Duivin zwart   F 96

Konijnen

Keurmeester P.J.T. Groothuis: J.Nijhuis met een Tan  Ram zwart F 95

 Huldiging Dhr. Ardjan Warnshuis 40 jaar lid

Tijdens de jaarvergadering van de Twentsche pluimvee club op 26 aug.`21

 

 

 

 

 

Werd Dhr. Ardjan Warnshuis gehuldigd voor zijn 40 jarig lid maatschap van de Twentsche

en 40 jaar lid van de KLN.

Het Jubileum bord van de Twentsche de oorkonde van de KLN

en een boeket bloemen werden door voorzitter Dhr. B. Molderman aan hem uitgereikt.