Dhr. B. Kleine en voorzitter Molderman

Op de goed bezochte jaarvergadering waar zoals gebruikelijk

de vaste agenda punten worden behandeld en goed gekeurd werden.

Binnen het bestuur waren geen wijzigingen.

De volgende jubilarissen werden gehuldigd : Dhr. A.P.H. Lanzing 60 jaar lid Twentsche en KLN

Dhr. B.Kleine 60 Jaar lid Twentsche,de voorzitter reikte de oorkondes 60 jaar uit

Dhr. H. Lipper 40 lid Twentsche en KLN, Dhr. J.H.Nijhuis 40 Jaar lid Twentsche zij het wandbord 40 Jaar Twentsche

Ook de bloemen  ontbraken niet op deze huldiging.

Met een hapje en drankje werd het Nieuwe jaar ingeluid.

Hopende op een beter jaar zonder vogel griep of andere belemmeringen.

Dhr. A.P.H.Lanzing

Dhr..H.Lipper

 

Dhr. J.H.Nijhuis

Alle jubilarissen

Door het vogelgriep virus en de daarbij behorende beperkingen, hebben de

Twentsche  en Nut en Sport Haaksbergen besloten de keuring gezamenlijk te houden

op zaterdag 24 sept.`22 bij de Fam. Toevank te Haaksbergen.

Met alleen de diergroepen Sierduiven en Konijnen is er maar een beperkte deelname.

Het aantal konijnen  24  en sierduiven 19 , de keurmeesters Dhr. J. Derksen konijnen

Keurmeester Jan Derksen wijst de winnaar aan Hollander van A.J./H.Westendorp

en H. Kruize  sierduiven hebben hun best gedaan om de juiste dieren naar voren te brengen.

Keurmeester Harrie Kruize en schrijver Bert Molderman
bij de sierduiven

De winnaars Sierduiven: 1e Mookee van Dhr. H. Schnieder, 2e Modena van Dhr. Th. Akkerman 96 punten

Winnaars bij de konijnen: 1e Hollander van A.J.H. Westendorp F95, 2e Tan van J.H. Nijhuis F95

.     

Ook werd er een eier keuring verzorgd door Dhr. Gerrit Leusink.

Keurmeester Derksen en schrijver M. de Jong tijdens het beoordelen van de konijnen

De dag werd afgesloten met een gezamenlijke BBQ waarbij alle leden waren uitgenodigd.

 

Het kan weer een jaarvergadering van de Twentsche

aan het begin van 2022, met een jubilaris in ons midden.

Jubilaris Dhr. Ronald Vos ontvangt de oorkonde

met bij behorende bloemen voor 60 jaar lid van de Twentsche

uit handen van voorzitter Molderman.

Winnaars Jong dierenkeuring Twentsche Pluimveeclub op 28 september 2021

     

Hoenders

Keurmeester B. Kremer :  G. Timmers met een Barnevelder Hen wit F 96

      

Dwerghoenders

Keurmeester J.L.H. Kip : W. Weinreder met een   Antwerpse baardkriel Hen zwart     F 96

Keurmeester B.G. Schurink : G.Timmers met een Barnevelder kriel Haan  wit  F 96

Duiven

Keurmeester W. Nieuwenhuis: B.Lanzing met een Brunnerkropper Duivin zwart   F 96

Konijnen

Keurmeester P.J.T. Groothuis: J.Nijhuis met een Tan  Ram zwart F 95

 Huldiging Dhr. Ardjan Warnshuis 40 jaar lid

Tijdens de jaarvergadering van de Twentsche pluimvee club op 26 aug.`21

 

 

 

 

 

Werd Dhr. Ardjan Warnshuis gehuldigd voor zijn 40 jarig lid maatschap van de Twentsche

en 40 jaar lid van de KLN.

Het Jubileum bord van de Twentsche de oorkonde van de KLN

en een boeket bloemen werden door voorzitter Dhr. B. Molderman aan hem uitgereikt.

Uitslag van de jong dieren keuring op 22 Sept. 2020

Winnaar bij de jeugd: 
Keurmeester R.A.Th. Siemens: Yente Weinreder met een 
Hollandse kriel wit patrijs v.j. F. 96

Winnaar bij de hoenders:
Keurmeester L.J.J. Frenken: Dhr. J.D. Haan met een Cochin buff  
m.j. F 96

Winnaars bij de dwerghoenders:
Keurmeester R.A.Th. Siemens: Dhr. A.J.H. Westendorp met een
Brahma wit zwart Columbia v.j. F 96
Keurmeester J.H. Scholte: Dhr. H. Lipper met een
Sebright geelwit gezoomd m.j. F 96

Winnaar bij de Konijnen: 
Keurmeester G. Lenselink: Mej. M. Mooy met een Hollander 
bruin v.j. F 96

 

Hoenders: 1e E.A.H. Wargerink met Wyandottes
2e G.J.H. Leusink met New Hampshires

H.Westendorp prijs: E.A.H. Wargerink

Dwerg hoenders: 1e H. Lipper met Sebright krielen
2e E.A.H. Wargerink met Wyandotte krielen

H.Westendorp prijs: A.J.H. Westendorp met Brahma krielen

Sierduiven: 1e D. den Dulk met Brunner kroppers
2e B. Kleine met Norwich kroppers

H.Westendorp prijs: B.Kleine

Konijnen: 1e A.J.H. Westendorp met Hollanders
2e E.A.H. Wargerink met Tans

H. Westendorp prijs: A.J.H. Westendorp

Fraaiste Gedom. watervogel A.J.H.Westendorp met Kwaker eend

Fraaiste Fazant J.D.Haan met een Edward Fazant

Jubilaris J.J.A. Nijboer 50 jaar lid KLN

Afscheid van de bestuursleden Dhr. J.D.Haan en J.H.Nijhuis
Zij werden benoemd tot Ere lid

Winnaars van de show:

Hoenders: 1e G. Leusink met Twents hoen F. 96
2e G. leusink met New Hampshire F. 96

Dwerghoenders: 1e H. Lipper met Sebright F.96
2e W. Weinreder met Grubbe baardkriel

Watervogels: Fr. Gedom. M.Mooy met Kwaker eend ZG. 94

Oorspronkelijke duiven: W. Weinreder met Lachduif ZG. 94

Sier en parkvogels: J.D. Haan met Swinhoen fazant F. 96

Sierduiven: 1e B. Kleine met Norwich kropper 97 punten
2e B. Kleine met Brunner kropper 97 punten

Konijnen: 1e B. Wargerink met Tan F. 96
2e B. Wargerink met Tan F. 95.5

Beste konijn jeugd: Eva Mayeba met kleur dwerg ZG. 93

Beste 4 tallen: Hoenders G. Leusink 380 pt.
Dwerg hoenders: W. Weinreder 383 pt.
Sierduiven: B. Kleine 385 pt.
Konijnen: B. Wargerink 378,5 punten

De ere penning van de Koning wordt uitgereikt door de

burgemeester van Enschede Dhr. O. van Veldhuizen

Foto R. Hut

125 jaar Twentsche pluimvee Club

                                   Winnaars club show 2018
                              4 aangewezen dieren jong / oud

  Hoenders       1e  J.H. Nijhuis met New Hampshires      372 p.
                             2e  J.D. Haan met Twents hoen                 372 p.
Dw. hoenders  1e E.A.H. Wargerink met Wyandottes     379 p.
                            2e G. Timmers met barnevelder kriel      376 p.
Sierduiven       1e  D.den Dulk met Brunner kroppers    382 p.
                            2e H. Schnieder met Mokee`s                   380 p.
 Konijnen         1e M. Mooy met Hollanders                       376,5 p.
                            2e J.H. Nijhuis met Tans                             283 p.

 Fr. Kalkoen Am. bronskleur van J.D. Haan ZG 95
 Fr. Gedom. watervogel Kwaker eend van A.J.H.Westendorp ZG 95
 Fr. Fazant  Blauw oor van J.D.Haan F. 96

H. Westendorp prijs 4 aangewezen Jonge dieren
  Hoenders        J.D. Haan met twents hoen                    372 p.
 Dw.hoenders  E. A. H. Wargerink met Wyandottes    379 p.
 Sierduiven      D. den Dulk met Brunner kroppers     374 p.
 Konijnen         J.H. Nijhuis met Tans                               283 p.

Op deze show werd ons lid Dhr. W. Weinreder Europees kampioen.

Met een kleurdwerg in de kleur Rhon met predicaat F. 96.5

herinnering plaquette Europa show 2018 Herning
Ere prijs Duitse konijnen fokkers bond

Vrijwilliger van het jaar 2018

Tijdens de Oneto van 7 t/ m 9 Dec. 2018 werd Jan Nijhuis benoemd tot vrijwilliger van het jaar.
Deze prijs symboliseert de inzet van alle vrijwilligers bij de Oneto