Uitslag van de jong dieren keuring op 22 Sept. 2020

Winnaar bij de jeugd: 
Keurmeester R.A.Th. Siemens: Yente Weinreder met een 
Hollandse kriel wit patrijs v.j. F. 96

Winnaar bij de hoenders:
Keurmeester L.J.J. Frenken: Dhr. J.D. Haan met een Cochin buff  
m.j. F 96

Winnaars bij de dwerghoenders:
Keurmeester R.A.Th. Siemens: Dhr. A.J.H. Westendorp met een
Brahma wit zwart Columbia v.j. F 96
Keurmeester J.H. Scholte: Dhr. H. Lipper met een
Sebright geelwit gezoomd m.j. F 96

Winnaar bij de Konijnen: 
Keurmeester G. Lenselink: Mej. M. Mooy met een Hollander 
bruin v.j. F 96

 

Hoenders: 1e E.A.H. Wargerink met Wyandottes
2e G.J.H. Leusink met New Hampshires

H.Westendorp prijs: E.A.H. Wargerink

Dwerg hoenders: 1e H. Lipper met Sebright krielen
2e E.A.H. Wargerink met Wyandotte krielen

H.Westendorp prijs: A.J.H. Westendorp met Brahma krielen

Sierduiven: 1e D. den Dulk met Brunner kroppers
2e B. Kleine met Norwich kroppers

H.Westendorp prijs: B.Kleine

Konijnen: 1e A.J.H. Westendorp met Hollanders
2e E.A.H. Wargerink met Tans

H. Westendorp prijs: A.J.H. Westendorp

Fraaiste Gedom. watervogel A.J.H.Westendorp met Kwaker eend

Fraaiste Fazant J.D.Haan met een Edward Fazant

Jubilaris J.J.A. Nijboer 50 jaar lid KLN

Afscheid van de bestuursleden Dhr. J.D.Haan en J.H.Nijhuis
Zij werden benoemd tot Ere lid

Winnaars van de show:

Hoenders: 1e G. Leusink met Twents hoen F. 96
2e G. leusink met New Hampshire F. 96

Dwerghoenders: 1e H. Lipper met Sebright F.96
2e W. Weinreder met Grubbe baardkriel

Watervogels: Fr. Gedom. M.Mooy met Kwaker eend ZG. 94

Oorspronkelijke duiven: W. Weinreder met Lachduif ZG. 94

Sier en parkvogels: J.D. Haan met Swinhoen fazant F. 96

Sierduiven: 1e B. Kleine met Norwich kropper 97 punten
2e B. Kleine met Brunner kropper 97 punten

Konijnen: 1e B. Wargerink met Tan F. 96
2e B. Wargerink met Tan F. 95.5

Beste konijn jeugd: Eva Mayeba met kleur dwerg ZG. 93

Beste 4 tallen: Hoenders G. Leusink 380 pt.
Dwerg hoenders: W. Weinreder 383 pt.
Sierduiven: B. Kleine 385 pt.
Konijnen: B. Wargerink 378,5 punten

De ere penning van de Koning wordt uitgereikt door de

burgemeester van Enschede Dhr. O. van Veldhuizen

Foto R. Hut

125 jaar Twentsche pluimvee Club

                                   Winnaars club show 2018
                              4 aangewezen dieren jong / oud

  Hoenders       1e  J.H. Nijhuis met New Hampshires      372 p.
                             2e  J.D. Haan met Twents hoen                 372 p.
Dw. hoenders  1e E.A.H. Wargerink met Wyandottes     379 p.
                            2e G. Timmers met barnevelder kriel      376 p.
Sierduiven       1e  D.den Dulk met Brunner kroppers    382 p.
                            2e H. Schnieder met Mokee`s                   380 p.
 Konijnen         1e M. Mooy met Hollanders                       376,5 p.
                            2e J.H. Nijhuis met Tans                             283 p.

 Fr. Kalkoen Am. bronskleur van J.D. Haan ZG 95
 Fr. Gedom. watervogel Kwaker eend van A.J.H.Westendorp ZG 95
 Fr. Fazant  Blauw oor van J.D.Haan F. 96

H. Westendorp prijs 4 aangewezen Jonge dieren
  Hoenders        J.D. Haan met twents hoen                    372 p.
 Dw.hoenders  E. A. H. Wargerink met Wyandottes    379 p.
 Sierduiven      D. den Dulk met Brunner kroppers     374 p.
 Konijnen         J.H. Nijhuis met Tans                               283 p.

Op deze show werd ons lid Dhr. W. Weinreder Europees kampioen.

Met een kleurdwerg in de kleur Rhon met predicaat F. 96.5

herinnering plaquette Europa show 2018 Herning
Ere prijs Duitse konijnen fokkers bond

Vrijwilliger van het jaar 2018

Tijdens de Oneto van 7 t/ m 9 Dec. 2018 werd Jan Nijhuis benoemd tot vrijwilliger van het jaar.
Deze prijs symboliseert de inzet van alle vrijwilligers bij de Oneto

 De uitslag van deze keuring beste dier van de keurmeester

   Hoenders:
  New Hampshire hen Rood bruin F. 96 van G.J. H. Leusink
  Dwerg hoenders:
  Watermaalse baardkriel hen kwartel F.96 van G.H.Aal
  Wyandotte kriel Wit blauwcolumbia hen ZG.95 van J.D. Haan

Sebright kleur geelwit gezoomd

  Sierduiven:
  Chinese Meeuw blauw gekrast doffer 95 punten van J.
Ekkelboom
  Konijnen:
  Tan zwart vrouw F. 96 van J.H.Nijhuis
Voor deze jongdieren keuring waren 11 dieren ingeschreven; 20 hoenders, 44 dwerg hoenders
4 Lachduiven, 15 sierduiven en 16 konijnen.


                                Uitslag Clubshow  2017

          Grote Hoenders jong /oud:

1e G.J.H. Leusink met New Hampshires   382 punten

2e  A.J.H. Westendorp met Brahma`s        380 punten

       H. Westendorpprijs

            G.J.H. Leusink  met  New Hampshires    382 punten

     Dwerghoenders jong/oud: (wisselbokaal Gem)

1e J.L.H. Kip met Barnevelder kriel      384  punten

2e B. Wargerink met  Wyandotte kriel  381  punten

      H. Westendorpprijs :

          J.L.H. Kip met  Barnevelder kriel   384  punten

     Sierduiven jong/oud :

1e J. Ekkelboom met Chinese meeuwen 382   punten

2e  D. den Dulk met Brünner kroppers     379   punten

     H. Westendorpprijs:

          D. den  Dulk met Brünner kroppers   379   punten      

 

     Konijnen jong/oud: (bronzen beeld)

1e A.J.H. Westendorp met Hollanders   379   punten

2e M. Mooy met Hollanders                     378   punten

     H. Westendorpprijs:

     A.J.H. Westendorp met Hollanders  286    punten

 

 

 

De prijs winnaars en  jubilaris van 2017

Dhr. J.Lh. Kip en B. Wargerink ontbreken op deze foto

Jubilaris Dhr. B.G. Schurink 60 jaar lid en de voorzitter

 

Fr. Lachduif : P.R. Hut met een wildkleur Fr. 96 punten

Fr. Gedom. Watervogel : A.J.H. Westendorp met Kwaker eend Fr. 96 punten

Fr. Kalkoen: J.D. Haan Am. brons kleur ZG   95 punten

Fr. Fazant : J.D. Haan met Lady Amherst fazant ZG 94 punten

         H. Westendorp Jeugdprijzen

Fr. Konijn: Eva Mayeba Kleurdwerg ZG 93.5 punt

Fr. Cavia:   Eva Mayeba  met een CH teddy Fr. 96 punten

Voor deze keuring waren 144 dieren aangemeld

De uitslag van de keuring:

Hoenders: New Hampshire hen fokker G.J.H. Leusink F 96

Dwerghoenders keurmeester B.Kremer: Grubbe baardkriel hen fokker W. Weinreder F 96

Dwerghoenders keurmeester B. Schurink: Barnevelder hen fokker G. Timmers  F 96

Fraaiste dwerghoen jeugd: Orpington kriel fokster Eva Mayeba ZG 95

Lachduiven: man get. bont fokker P.R. Hut F 96

Sierduiven: Thuringer zwaluw doffer fokker H. Schnieder 96

Konijnen: Tan vrouw fokker J.H.Nijhuis F 95.5

Hoenders: 

1e prijs: B.M. Molderman met Cochins (377 punten)
2e prijs: J.H. Nijhuis met New Hampshires (377 punten)

H. Westendorp prijs: B.M. Molderman (376 punten)

Dwerg Hoenders: 

1e prijs: P.R. Hut met Barnevelder kriel (381 punten)
2e prijs: A.J.H. Westendorp met Antw. baardkriel (377 punten)

H. Westendorp prijs: P.R. Hut (381 punten)

 Sierduiven: 

1e prijs: D. den Dulk met Brünner kroppers (380 punten)
2e prijs: B. Kleine met Norwich kroppers (379 punten)

H. Westendorp prijs: H. Schnieder met Mokee’s (380 punten)

Konijnen: 

1e prijs: J.H. Nijhuis met Tans  (374 punten)
2e prijs: M. de Jong met Vlaamse reuzen (359 punten)

H. Westendorp prijs: J.H. Nijhuis (371 punten)

Een goede opkomst bij de prijsuitreiking tijdens de jaarvergadering.

H. Westendorp Jeugd prijzen: 

Fr. Konijn: Noa Mayeba met een kleur dwerg (ZG 92,5 punt)
Fr. Cavia: Noa Mayeba met een CH teddy (F. 96 punten)

Overige winnaars: 

Fr. Lachduif: P.R. Hut met een wildkleur (F. 96 punten)
Fr. Gedom. watervogel: A.J.H. Westendorp met een kwaker (F. 96 punten)
Fr. Fazant: J.D. Haan met een koningsfazant (F. 96 punten)

De winnaars van de clubshow en jubilarissen.

Niet op de foto: D. den Duik en Noa Mayeba